Zmiany w Programie Aktywna Szkoła!

Zmiany w Programie Aktywna Szkoła!

W dniu dzisiejszym (15.04.2024r.) w celu doprecyzowania zapisów Programu Aktywna Szkoła wprowadzone zostaną następujące korekty:

 1. Wprowadzenie dla wszystkich zadań jednolitej stawki dla kwoty dofinansowania godz. zajęć – 60 zł brutto  (były dwie stawki – brutto i brutto – brutto). Zmiana realnie podwyższy poziom wynagrodzeń w Programie.

 2. Zadanie Aktywny Weekend:
 • realizacja  zajęć sportowych w okresie wakacyjnym ( lipiec – sierpień ) w ramach zadania nie będzie obowiązkowa. Będzie to opcja dla zainteresowanych.  Do tej pory było to wymogiem obowiązkowym.
 • poszerzenie katalogu osób prowadzących zajęcia o osoby nie będące nauczycielami W-F, trenerami, instruktorami, ale dysponujących odpowiednim doświadczeniem, wskazanych przez JST. Do tej pory zajęcia mogli prowadzić tylko nauczyciele W-F, trenerzy, instruktorzy.


  3. Zadanie Aktywny Orlik
 • wprowadzenie zapisu umożliwiającego wykorzystanie 100 godzin dofinansowania na zajęcia w całości na obiektach innych niż orliki (w sytuacji gdy JST nie posiada orlika, bądź jest w trakcie modernizacji/remontu).
 • poszerzenie katalogu osób prowadzących zajęcia o nie będące nauczycielami W-F, trenerami, instruktorami, ale dysponujących odpowiednim doświadczeniem, wskazanych przez JST. Do tej pory zajęcia mogli prowadzić tylko nauczyciele W-F, trenerzy, instruktorzy.

Pełna informacja opublikowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 15.04.2024r. znajduje się tutaj.

Nabór wniosków trwa do 19.04.2024r. do godz. 23.59.

W przypadku niewykorzystania pełnego budżetu przewidzianego na realizację zadań w ramach Programu Aktywna Szkoła planowane jest uruchomienie naboru stałego.

Lista zakwalifikowanych wniosków oraz informacja o rozpoczęciu stałego naboru zostanie przekazana w dniu 24.04.2024r.


x

  Chcesz wiedzieć więcej na temat programu
  i być zawsze na bieżąco?

  Zostaw swój adres e-mail!

  W pierwszy dzień rekrutacji dostaniesz od nas wszystkie najważniejsze informacje!