BEZPŁATNE ZAJĘCIA
PROWADZONE PRZEZ 
WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

Nabór trwa do wyczerpania budżetu!

Rejestracja

O programie Aktywna Szkoła

O programie

Największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki Program skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych!

Aktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Program ten to kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwiamy aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Zgłoś Się Do programu

Aktualności

Aktualności
Poznaj ASów Czerwca
Aktywny Orlik

Poznaj ASów Czerwca

Z wielką dumą i radością przedstawiamy wyniki konkursu ASy Miesiąca za czerwiec. W tym miesiącu ocenialiśmy zaangażowanie prowadzących zajęcia aktywizujące grupy przedszkolaków czyli najmłodszych czytaj więcej …

Trzy zadania w ramach Programu
Aktywna Szkoła

AKTYWNA SZKOŁA

Aktywny wekeend

Działania sportowe prowadzone na terenie szkół w soboty i niedziele

Weekend to czas na aktywność!
Organizuj zajęcia sportowe na terenie szkolnych obiektów i wspieraj lokalną społeczność!
Zyskaj dofinansowanie do 25 tys. złotych na sprzęt sportowy dla szkoły!


Dowiedz się więcej

Aktywny Orlik

Działania aktywizujące prowadzone na samorządowych i szkolnych obiektach sportowych

Aktywizujemy społeczności lokalne!
Różnorodne zajęcia sportowe organizowane na samorządowych i szkolnych obiektach sportowych dostępne dla każdego 7 dni w tygodniu!


Dowiedz się więcej

Aktywny do kwadratu

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane w szkołach

Same zajęcia W-F to za mało!
Już od września szkołach pojawi się więcej sportu!
Podnosimy aktywność dzieci i młodzieży do kwadratu!

Zajęcia będą się odbywać 1-3 razy w tygodniu dla klas IV i starszych oraz 1-2 razy w tygodniu dla klas I-III.

Help Desk w godzinach 9.00-15.00

Tel.: +48 455 409 423   E-mail: aktywnydokwadratu@aktywnaszkola.pl


Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

1. Kto jest uprawniony do składania wniosków i wzięcia udziału w programie?

Do składania wniosków uprawnione są organy prowadzące szkoły publiczne.

2. W jakim terminie mogą być realizowane zajęcia w zadaniu 1?

W roku 2024 zajęcia mogą być realizowane w okresie od 15 marca do 30 listopada.

Sfinansowanie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia od dnia 15 marca 2024 r. do dnia zawarcia umów (Porozumień) jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zakwalifikowania OPS do udziału w Programie na zasadach przewidzianych w Regulaminie i zawarcia wspomnianych umów.

W sytuacji prowadzenia zajęć od 15 marca, fakt ten powinien zostać wskazany we wniosku. Dodatkowo do Wniosku powinien być załączony harmonogram zajęć, o którym mowa w §9 ust. 6 Regulaminu.

3. Czy JST/Szkoła może złożyć wnioski do wszystkich zadań?

Tak, na każde zadanie wnioskodawca będzie mógł złożyć oddzielny wniosek.

1. Kto jest uprawniony do wzięcia udziału w programie?

Wniosek może złożyć każda Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) będąca właścicielem samorządowego obiektu sportowego.

2. W jakim terminie mogą być realizowane zajęcia w zadaniu 2?

W roku 2024 zajęcia mogą być realizowane w okresie od 15 marca do 30 listopada.

Sfinansowanie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia od dnia 15 marca 2024 r. do dnia zawarcia umów (Porozumień) jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zakwalifikowania JST do udziału w Programie na zasadach przewidzianych w Regulaminie i zawarcia wspomnianych umów.

W sytuacji prowadzenia zajęć od 15 marca, fakt ten powinien zostać wskazany we Wniosku. Dodatkowo do Wniosku powinien być załączony harmonogram zajęć, o którym mowa w §17 ust. 8 Regulaminu Programu.

3. Czy JST może złożyć wnioski do wszystkich zadań?

Tak. Na każde zadanie Wnioskodawca będzie mógł złożyć oddzielny wniosek.

x

    Chcesz wiedzieć więcej na temat programu
    i być zawsze na bieżąco?

    Zostaw swój adres e-mail!

    W pierwszy dzień rekrutacji dostaniesz od nas wszystkie najważniejsze informacje!